Children Smiles
 
 
Countries:                    
  

    

 
 
 

Children Smiles


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Фондация "Детски усмивки" е акредитирана организация за осъществяване на посредничество при международни осиновявания по отношение на следните държави: Германия, Гърция, Канада, Кипър, САЩ и Франция.

Освен в сферата на международното осиновяване усилията на нашата организация са насочени към оказване на помощ на деца без родители, на социалните държавни институции, в които те се отглеждат, насърчаване на творческите възможности на тези деца и тяхната изява, както и подпомагане на лицата, които желаят да станат родители.

Във фондацията работят квалифицирани юристи, психолози, педагози и лекари.

РБългария е член на Хагската конвенция от 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване. Централен орган по международните осиновявания е Министерство на правосъдието, чрез което се осъществява цялостната процедура по осиновяването. Тя минава през два етапа : административен и съдебен. Всички документи на кандидат -осиновителите се представят в МП директно или чрез акредитирана организация. МП извършва вписването на осиновителите и то ги определя за подходящи за определено дете, вписано в регистъра.

Надяваме се, че с тази информация ще бъдем полезни на всички, които проявяват интерес и желаят да осиновят дете-български гражданин.


 

 

Children Smiles

 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.