Children Smiles
 
 
Countries:                    
  

    

 
 
 

Children Smiles


 

Цели

Фондацията работи за постигането на следните цели:

1. Да подпомага и съдействува на компетентните държавни и обществени органи и организации в дейността им за създаване на оптимална благоприятна среда за израстване на децата в неравностойно положение и за защита на техните права и интереси.

2. Да организира и координира възможностите и усилията на български и чуждестранни организации, стопански субекти и граждани за оказване на материална и морална подкрепа на децата сираци , отглеждани в специализирани държавни институции.

3. Да съдействува с квалифицирана помощ от специалисти- юристи, психолози, лекари и педагози на български семейства и лица при реализиране на проектите им за осиновяване на деца без родители или за приемането им за отглеждане в техните семейства.

4. Да осъществява посредничество и съдействие при международно осиновяване на деца, лишени от семейна среда в България при стриктно спазване изискванията на международното и българско законодателство.

 

 

Children Smiles

 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.