Children Smiles
 
 
Countries:                    
  

    

 
 
 

Children Smiles


 

Законодателство

1. Семеен кодекс

2. Конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване - 29.05.1993 г.

3. Наредба №2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

4. Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

5. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ за деца със специални нужди
 

Children Smiles

 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.