Страни:                     
  

    

 
 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Фондация "Детски усмивки" е акредитирана организация за осъществяване на посредничество при международни осиновявания по отношение на следните държави: Германия, Гърция, Канада, Кипър, САЩ и Франция.

Освен в сферата на международното осиновяване усилията на нашата организация са насочени към оказване на помощ на деца без родители, на социалните държавни институции, в които те се отглеждат, насърчаване на творческите възможности на тези деца и тяхната изява, както и подпомагане на лицата, които желаят да станат родители.Прочетете тук


 

ЦЕЛИ

Фондацията работи за постигането на следните цели:

1. Да подпомага и съдействува на компетентните държавни и обществени органи и организации в дейността им за създаване на оптимална благоприятна среда за израстване на децата в неравностойно положение и за защита на техните права и интереси.

2. Да организира и координира възможностите и усилията на български и чуждестранни организации, стопански субекти и граждани за оказване на материална и морална подкрепа на децата сираци , отглеждани в специализирани държавни институции.

Прочетете тук

 

 

ВЪПРОСИ

Ние сме готови да отговорим на всички въпроси на желаещите да осиновят дете от България. Тук може да получите актуална информация за съществуващата практика в България в областта на международното осиновяване, ще научите за България и нейните хора.


Специалистите на Фондацията са готови да помогнат за реализацията на вашия хуманен проект.

 


 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.