Children Smiles
 
 
Countries:                    
  

    

 
 
 

Children Smiles


 

Разноски и възнаграждения

Обявеният от фондацията в Министерството на правосъдието максимален хонорар при осъществяване на посредничеството е 8 000 EURO . В него са включени разходи за държавни, нотариални и съдебни такси, разходи за писмени и устни преводи, легализация на документи и за техническо осъществяване на процедурата. То включва още разходи във връзка с пребиваването на осиновяващите за среща с определеното им дете , и по повод окончателното му вземане след приключването на осиновяването, хонорари на специалистите, работещи по осиновяването и хонорара на наетия по делото адвокат, както и разходите необходими за осъществяването на следосиновителския контрол. Плащанията се извършват на четири вноски..

При всеки конкретен случай сумите се конкретизират в зависимост от поетите от Фондацията ангажименти.

 

Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване на ФОНДАЦИЯ ДЕТСКИ УСМИВКИ – България с приемащите държави: Германия, Гърция, Канада, Кипър, Съединените Американски Щати и Франция >>
 

Children Smiles

 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.